Hoàn trả và đổi hàng - Trang chủ Labella Green | Woman Apparel and Accessories
Hoàn trả và đổi hàng

QUY ĐỊNH ĐỔI – TRẢ HÀNG

Không hoàn lại tiền mặt.

Việc đổi sản phẩm chỉ được thực hiện trong vòng 07 ngày sau khi mua hàng và chỉ áp dụng đối với các sản phẩm nguyên giá.

Việc đổi sản phẩm chỉ được thực hiện 1 lần, sản phẩm phải còn hóa đơn mua hàng, sản phẩm mới còn nguyên niêm mạc và chưa qua sử dụng.

Việc sửa sản phẩm miễn phí chỉ áp dụng đối với các sản phẩm nguyên giá và nếu sửa sau 14 ngày sẽ phải tính chi phí sửa chữa.